Consultancy

Consultancy

“Relationships are based on four principles: respect, understanding, acceptance and appreciation.”

– Mahatma Ghandi

Het behalen van duurzame resultaten vraagt om een aanpak die de kracht van de mens centraal zet en deze met de visie van de organisatie verbindt. Door aandacht te besteden aan respect, begrip, acceptatie en waardering voor elkaar kunnen de mensen in de organisatie optimaal presteren. Als consultant/HR Business Partner richt ik mij, vaak in samenwerking met netwerkpartners, op facilitering van organisatietransformaties.

Voor mij is de giraffe hét symbool voor wat ik wil uitdragen als consultant, coach en als mens. Er is geen landdier met een groter hart dat staat voor communiceren vanuit het hart. Dit staat voor het zoeken naar verbinding met de ander. De vier poten staan voor een stevige verankering. De lange nek symboliseert overzicht, inzicht en intuïtie.

Door mijn analytische blik en pragmatische aanpak kan ik gauw situaties overzien en weet ik de problemen en hun invloed op de omgeving aan te wijzen. Ik help mens en organisatie in hun gezamenlijke kracht te zetten en stimuleer hen eigenaarschap voor de gewenste verandering te nemen.