Onderwijs

Onderwijs

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

– Nelson Mandela

In onderwijs staat de ontwikkeling van de leerling of student centraal. Het ontwikkelen van hun talent is cruciaal om in de continu veranderende wereld een plek te vinden. Om dat te waarborgen, vraagt dit dat ook de school in ontwikkeling blijft zodat leerlingen, ouders, docenten en scholen samen invulling kunnen geven aan het onderwijs en het ontwikkelpad van de leerling.

De interesse voor onderwijs werd gewekt toen mijn eigen kinderen op school zaten. Zij hadden een bepaald intellect meegekregen waar niet alle leraren raad mee wisten. Door met de kinderen, docenten en scholen te overleggen lukte het om hen de uitdaging te geven die ze nodig hadden om hun talenten te kunnen ontwikkelen. Deze ervaring maakte mijn passie en interesse voor het onderwijs los. Hoe gaan scholen om met talentontwikkeling van leerlingen en studenten? Wat betekent dit voor de docent, de organisatieontwikkeling van de scholen en de voortdurende verandering van het onderwijsaanbod dat anticipeert op de toekomstige ontwikkelingen in de maatschappij?

Samen onderwijs vorm geven vraagt om een andere aanpak: Bottom-up op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid, eigenaarschap en van en met elkaar leren. Ik heb ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden van onderwijs- en cultuurveranderingstrajecten, zowel binnen het
Primair als het Voortgezet Onderwijs en het Hoger en Middelbaar Beroepsonderwijs.